Gegevens van jou aan derden verkopen als onderdeel van ons verdienmodel? Dat dachten we niet! Wij zijn niet van onze hobby’s ons werk gaan maken om vervolgens af te dwalen en op deze weinig chique manier extra geld te verdienen. We blijven trouw aan wie ze zijn en wat we doen.

Wij verzamelen en verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

We ontkomen er soms niet aan info te verzamelen en bewaren, bijvoorbeeld omdat de belastingdienst dit van ons vraagt of omdat we een door jou geplaatste bestelling ook daadwerkelijk bij jou thuis willen bezorgen (best handig). 

Weet in ieder geval dat we slechts de gegevens verzamelen en bewaren die we nódig hebben hiervoor en niet omdat we daar geld aan willen verdienen. Het bewaren en verzamelen doen we zo zorgvuldig mogelijk. Heb je hier vragen over of vraagtekens bij? Of het idee dat we dit niet voldoende zorgvuldig doen of het anders/beter kan? 

Dan hopen we dat je ons weet te bereiken en dat we bij eventuele onvrede er samen uitkomen.

In dit privacybeleid hebben we zo goed mogelijk geprobeerd op een rijtje te zetten welke gegevens verzameld en bewaard worden en door wie. Ook kan je terugvinden welke rechten je hebt en hoe je hiervan gebruik kan maken. 

Over de gegevensverwerking

In dit beleidsstuk hebben we allereerst op een rijtje gezet welke gegevens we zo nodig verwerken, op welke manier we jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Daarna lees je nog wat algemene info die relevant kan zijn. 

De persoonsgegevens waar het om kan gaan

 • Naw-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • datum en tijdstip bestelling
 • artikelnummer (wat je bestelde)
 • factuurnummer
 • bedrag bestelling
 • overige bezorginformatie (bijv. wanneer je je bestelling bij je oma wilt laten afgeven, omdat zij nou eenmaal thuis is  zaterdag)
 • verzendkosten
 • betaalinformatie (rekeningnummer en naam rekeninghouder)
 • IP-adres

Website en -shop

Een van de belangrijkste manieren om onze producten en diensten aan te bieden is onze website met daarbinnen de webshop.

Cookies

We gebruiken zo beperkt mogelijk cookies. Wanneer we dat wel doen is het om de werking van de website zo goed mogelijk te laten verlopen en verder te verbeteren. Ook zijn we benieuwd naar hoe je zoekt op onze site en of je dan ook vindt wat je zoekt. Haak je snel af omdat je de weg niet kan vinden? Dat willen wij natuurlijk graag weten. Of laat je 3 dingen in je winkelmandje liggen en kom je vervolgens nooit meer terug? Dat willen we natuurlijk niet, dus ook dat leren we graag. Zoek je op een bepaald woord en vind je dan wat je zoekt? Interessant!

Om deze reden monitoren we het gebruik van onze site van jou als klant. We doen dit ook omdat we jou als klant graag aan ons binden en we ons aanbod op jouw wensen willen afstemmen. Hoe beter we weten wat onze klanten interesseert en hoe ze onze site gebruiken, hoe beter we daarop kunnen afstemmen! 

Om deze reden gebruiken we marketingcookies. We hopen namelijk dat je vaak bij ons terugkomt en natuurlijk ook vaker van ons aanbod gebruikt maakt, bijvoorbeeld omdat je na een aankoop van een botanische plaat voor je eigen huis ook je moeder/buurman/tante Annie/collega Pjotr wilt verblijden met zoiets moois. Belangrijk te weten: we verkopen deze info nooit aan derden, maar deze info is voor ‘eigen gebruik’. Als je onze website gebruikt krijg je een melding dat we cookies gebruiken met een link naar dit privacybeleid. Je kan er voor kiezen akkoord te gaan met het gebruik van cookies en door te klikken op ‘oké is goed’ verdwijnt de melding. Klik je de melding niet weg, maar klik je wel verder op onze website? Ook dan gaan we er vanuit (zoals in de melding staat) dat je akkoord gaat met het gebruik van de cookies. Ben je het niet eens met de cookies? Vinden we jammer! Maar dat betekent dat we je afraden onze website te gebruiken. 

Gebruik website

Onze webwinkel is ontwikkeld met WordPress en we gebruiken de Jetpack-plugin om de techniek van onze website te beheren en verbeteren en het gebruik ervan te monitoren. We hebben onze website beveiligd via den SSL-certificaat (te herkennen aan de afbeelding van een slotje in het adres van je webbrowser). Zo verloopt ook het betalingsverkeer via een beveiligde verbinding.  

Nieuwsbrief

Op het moment van het verschijnen van dit privacybeleid versturen we nog geen nieuwsbrieven, maar dat gaan we in de toekomst wel doen. Wel zo handig dit onderwerp vast in dit beleid te verwerken dus.

Wanneer we nieuwsbrieven gaan versturen kan je je aan- én afmelden hiervoor. We gebruiken enkel de persoonsgegevens die je zelf bij ons aangeeft en onderaan iedere nieuwsbrief in je mail vind je dan ook een link waarbij je je ook weer af kunt melden. Zo mis je wel kortingsacties en info over nieuw aanbod, dus we gaan er natuurlijk niet vanuit dat je je afmeldt, maar het kán dus wel. 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van MailPoet en deze plugin kan gebruik maken van o.a. cookies om inzichtelijk te maken of de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gelezen. Als niemand ze leest moeten we echt iets doen aan de inhoud óf gewoon stoppen met ze sturen namelijk. 

Email

Wij maken voor onze website en de daarbij behorende emailadressen gebruik van de leverancier Xel (WordPress-website, emailadressen, hosting domein, SSL-certificaat). Deze professionele leverancier neemt maatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen en zal enkel voor ondersteuning aan ons inzage hebben in gegevens, maar deze verder niet gebruiken voor andere doeleinden.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie. Mollie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om via Ideal te betalen; op dit moment in Nederland de populairste manier van digitaal betalingsverkeer. Om de betaling van onze prachtige diensten/producten te kunnen faciliteren verwerkt Mollie een aantal persoonsgegevens, zoals  naam, adres en woonplaats en natuurlijk je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. We vinden het belangrijk dat betalingsverkeer zo goed, zeker en veilig mogelijk verloopt. Ook wij willen natuurlijk dat het geld dat je naar ons overmaakt ons bereikt :). Mollie neemt de benodigde maatregelen om al deze persoonsgegevens te beschermen en ze gebruiken deze gegevens enkel voor faciliteren van het betalingsverkeer en eventueel wettelijke verplichtingen.

Jouw mening

Heb je een positieve review over een product of dienst van ons? We horen graag van je! Ook foto’s ontvangen we graag. We zullen je reactie of foto’s niet zonder jouw toestemming gebruiken, maar eerst om je toestemming vragen. Geef je deze? Dan spreken we een korting af voor je volgende aankoop!

Verzenden en logistiek

Voor het bijhouden van onze financiële boekhouding, waaronder facturering maken we gebruik van Moneybird. In dit softwarepakket registreren we de door jou ter beschikking gestelde gegevens t.b.v. de bestelling, waaronder naam, adres, woonplaats en eventueel andere info (enkel indien noodzakelijk). Om onze boekhouding zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van Admin10. Zij heeft inzage in de gehele financiële boekhouding en dus ook verkoop- en factuurgegevens. Zowel Moneybird als Admin10 zullen jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Verkoop naast onze webshop

Marktplaats.nl

Wij bieden (een deel van) onze producten ook via Marktplaats aan. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Instagram

Wij bieden (een deel van) ons aanbod ook via Instragram aan. Sterker nog: voor leuke acties en aanbiedingen moet je vooral hier kijken! Je kan op ons aanbod reageren door een DM (Direct Message) te sturen en je kan ook via die route de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekken om tot (ver)koop over te gaan, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en bankgegevens om een betaalverzoek te sturen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Verwerking door derden

In het overzicht hierboven zie je dat we van verschillende softwareproducten gebruik maken voor onze dienstverlening aan jou. Ook werken we hiervoor samen met diverse partners. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan Buitenluchtig (en dus uiteindelijk aan jou) doen ze dat als verwerker en zij zijn dus zelf verwerkingsverantwoordelijke. Zij moeten een grondslag hebben om je gegevens te verwerken en evt betalen en hier zijn wij verder niet meer verantwoordelijk voor. Wel hebben wij onze software en samenwerkingspartners gescreend om onszelf ervan te overtuigen dat ze zorgvuldig werken. 

Doel van de gegevensverwerking

Hierboven heb je kunnen lezen op welke plekken en manieren we gegevens verzamelen en hoe we omgaan met deze gegevens. Hieronder nog wat algemene info die handig/nuttig/nodig kan zijn om te weten. Ben je om welke reden dan ook tot hier gekomen bij het doornemen van dit document? Bewonderenswaardig! Stuur ons een berichtje met een printscreen van dit onderdeel van het privacybeleid en je krijgt korting bij je eerstvolgende aankoop!

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je aan ons verstrekt. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het zou voor kunnen komen dat Buitenluchtig op grond van een wettelijke verplichting wordt gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. In de praktijk betekent dit dat we jouw gegevens zorgvuldig bewaren tot je aangeeft dat je dit niet meer wenst. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Waar mogelijk zullen we de gegevens in ieder geval anonimiseren. 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. 

Ben je het niet eens met hoe we omgaan met je persoonsgegevens? Dat vinden we heel vervelend en graag horen we dan van je om te kijken hoe we dit op kunnen lossen. We streven altijd naar tevreden klanten, dus ook op dit onderwerp is jouw tevredenheid belangrijk voor ons!

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier (blijven) gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon, of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen en we zullen hier zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen op reageren. We verifieren op welk (mail)adres je de door jouw gevraagde gegevens wilt ontvangen en sturen je dan een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificeren

Persoonsgegevens kunnen nog wel eens veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld een andere achternaam krijgen als je trouwt, of je adres wijzigt omdat je verhuist naar het door jou zo gewenste hutje op de heide. 

Wanneer je gegevens veranderen en je wilt dit in onze administratie laten aanpassen, laat het ons dan vooral weten. Ook om andere redenen heb je het recht gegevens van jou dit bij ons bekend zijn aan te passen. 

Je kunt een verzoek tot wijziging gegevens (rectificatie) doen en we zullen hier zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen op reageren. We verifieren op welk (mail)adres je de bevestiging van de wijziging wilt ontvangen en vragen je dit goed te controleren. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Onze contactgegevens:

Buitenluchtig

Zanderijweg 165

7312 LJ Apeldoorn

info@buitenluchtig.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid dateert van 14 januari 2022 en is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening en/of productverkoop vanaf de website. Op de website buitenluchtig.nl kun je altijd de meest recente versie van het privacybeleid vinden. Vinden er wijzigingen plaats in het beleid, dan vind je die daar. 

Privacybeleid

Photo by Rod Long on Unsplash