Versie: 21-07-2022

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buitenluchtig en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) voor een dienst en/of bestelling van een product tussen Buitenluchtig en de afnemer.

Buitenluchtig biedt zowel diensten als producten aan. Op beiden zijn soms net andere voorwaarden van toepassing. Een prachtige vintage landkaart is nou eenmaal echt iets anders dan een natuurwandeling met je familie onder begeleiding van Matthijs. In deze algemene voorwaarden kun je vinden welke voorwaarden op diensten en welke op producten van toepassing zijn. 

De tekst van de meest actuele algemene voorwaarden is altijd via de website www.buitenluchtig.nl beschikbaar en te lezen. Op jouw verzoek kunnen deze ook per mail worden toegezonden; geef bij je verzoek even aan op welk mailadres we je een pdf kunnen sturen. 

Buitenluchtig behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder vooraankondiging aan te passen. Is er al een overeenkomst afgesloten? Dan gelden de op het moment van het afsluiten geldende voorwaarden. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld (je kan nou eenmaal niet álles van te voren regelen) worden beoordeeld ‘naar de geest van’ deze algemene voorwaarden. 

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt dan horen we graag van je. Je kunt ons altijd een e-mail sturen of ons even appen.

Het aanbod van producten

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur (bijv. een kortingsactie) heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Je ziet dan bijvoorbeeld dat het gaat om uitverkoop, een kortingsactie of een tijdelijk verlaagde prijs.

Het aanbod is altijd vrijblijvend. Buitenluchtig heeft het recht het aanbod te wijzigen, in te trekken en aan te passen.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden product (staat, afmeting, afbeelding, etc). D eze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Buitenluchtig kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De scherminstellingen van jouw eigen computer kunnen bijvoorbeeld maken dat een kleur op een foto anders lijkt dat de kleur in het echt. Wel garanderen we dat we onze uiterste best doen waarheidsgetrouwe foto’s te plaatsen. 

Handig te weten: het overgrote deel van het aanbod van producten door Buitenluchtig bestaat uit vintage artikelen. Vaak meer dan 50, maar soms zelfs 80 of 100 jaar oud! Als koper moet je je bedenken dat deze producten daarom sowieso nooit in nieuwstaat verkeren. En dat we bij het product de staat van het vintage product zo goed mogelijk omschrijven. Je ziet bij de meeste producten natuurlijk dat het verstrijken van tientallen jaren z’n effect heeft gehad. Denk aan een vlek, scheurtje of verkleuring. Dit hoort erbij en draagt wat ons betreft bij aan de charme van het product. Hoe leuk dat je aan een schoolplaat kan zíen dat deze tig jaar geleden in een klas van een lagere school aan de muur heeft gehangen?

Vind je dit toch niet zo mooi? Dan verwijzen we je graag door naar een van de vele aanbieders die posters of ‘oude’ schoolplaten nieuw drukt. 

Bij het aangeboden product vind je de prijs inclusief belastingen (wanneer van toepassing), 

de eventuele kosten van verzending (wanneer van toepassing), info over het formaat en gewicht en info over bezorging / afhalen (wanneer van toepassing). Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten; ook wij maken namelijk onbedoeld wel eens een tikfoutje. Bij druk – en zetfouten is Buitenluchtig niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Heb je aanvullende / specifieke vragen over een product? Wil je bijv. meer info, andere foto’s of weten of we nog iets soortgelijks in onze voorraad hebben liggen? Mail of bel ons gerust.

Het aanbod van diensten

Als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Over het algemeen gaat het om een aanbod wat op verzoek van een afnemer op maat wordt gemaakt en op een bepaalde datum wordt aangeboden. Je mag gerust even nadenken over een aanbod of laten weten dat je het toch net iets anders zou willen. Doe dit wel binnen de in het aanbod vermeldde geldigheidsduur. Bij een op maat gemaakt aanbod en / of aanbod op een bepaalde datum vraagt dat ook voor ons voorbereiding, planning en het vrijhouden van tijd. We willen daarom wel zo snel mogelijk weten of je van het aanbod gebruik gaat maken.

Tot het aanbod is geaccepteerd is het aanbod vrijblijvend. Buitenluchtig is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Wil je iets heel specifieks? Vinden we leuk, dus vraag het ons vooral! Wel kan het zijn dat we dan een aanbetaling vragen voor het voorwerk wat er bij komt kijken; dit spreken we dan vooraf met je af. 

Het uiteindelijke aanbod (waar je ja of nee tegen mag zeggen) bevat een omschrijving van de aangeboden dienst. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de jou mogelijk te maken. Zo weet je ook wat je nog even met je partner, schoonmoeder of leidinggevende moet afstemmen ter accordering. 

Elk aanbod bevat verder: 

de prijs inclusief belastingen (wanneer van toepassing). Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Een komma is zo verkeerd geplaatst en kan onbedoeld een flink prijsverschil betekenen. Bij druk – en zetfouten is Buitenluchtig niet verplicht de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Buitenluchtig behoudt zich het recht voor de dienst te annuleren bij onvoldoende aanwezigheid, noodweer, onvoorziene beperkingen in het gebied (denk aan stormschade) o.i.d.. De contactpersoon ontvangt hierover bericht. Het reeds betaalde bedrag zal op de rekening worden teruggestort vanwaar het is overgemaakt, of er zal in overleg met de consument een voucher / tegoedbon worden afgegeven. 

In het aanbod vind je de wijze en termijn van betaling (7 dagen na accepteren van het aanbod) en de tijd die je hebt om het aanbod te accepteren.  Te lang nagedacht, de termijn is verstreken en je wilt toch van het aanbod gebruik maken? Vraag dan even na of het gedane aanbod nog geldt of dat er intussen wijzigingen zijn. Maak je geen gebruik van het aanbod! Wat jammer! Laat ons gerust even weten dat je het aanbod aan je voorbij laat gaan en waarom. 

Er worden ook natuurwandelingen aangeboden met een open inschrijving. Wij plannen een wandeling en je kan door middel van een aanmelding aangeven dat je mee wilt. Leuk! Reserveren doe je via het contactformulier, app of mail en je krijgt vervolgens zo snel meer info, onder andere over de wijze van betaling. Check vooral even je spam. Reserveer je? Superleuk! Dan aanvaard je dus ons aanbod en is er een overeenkomst tot stand gekomen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Wil je alsnog geen gebruik maken van je reservering (door ziekte, een andere calamiteit of wat voor een reden dan ook)? Stem dan af met ons. We zijn niet gehouden een eventueel vooraf betaald bedrag terug te betalen, maar in overleg is het vaak mogelijk andere afspraken te maken, bijvoorbeeld dat je bij een andere wandeling aansluit.

De overeenkomst, betaling en annulering

De overeenkomst om een product af te nemen komt tot stand op het moment van betaling door de koper van het aanbod. Als je als consument het aanbod langs elektronische weg hebt aangekocht, dan bevestigt Buitenluchtig je onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, door middel van een bestelbevestiging. Bestelbevestiging niet ontvangen? Dan mag je de koop ontbinden. Dat wil je vast niet, dus check even de spam in je mail en staat ook daar niks, laat ons dan even weten dat je geen bevestiging hebt ontvangen. Zo weten we allemaal zeker dat de bestelling goed is binnen gekomen en dat je ook daadwerkelijk ontvangt wat je wilde bestellen. 

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Omdat wij via verschillende kanalen verkopen kan het namelijk soms voorkomen dat een product al is verkocht en dit nog niet op een ander verkoopkanaal is bijgewerkt. De eerste koper heeft dan recht op dit artikel en we gaan in overleg met de tweede koper over een eventueel alternatief aanbod / terugstorten van het aankoopbedrag. 

De overeenkomst om een dienst af te nemen komt tot stand op het moment van aanvaarding van het specifieke aanbod dat door Buitenluchtig wordt gedaan of door reservering van een wandeling met open inschrijving. De afnemer wordt (bij een specifiek aanbod) gevraagd de ontvangst ervan en de inhoud ervan per omgaande, maar in ieder geval binnen de genoemde termijn, te bevestigen. Op het moment dat de afnemer het aanbod en de inhoud ervan bevestigt/ reserveert, is er een overeenkomst tot stand gekomen. Tot dat moment kan je afzien van het aanbod én is Buitenluchtig gerechtigd het aanbod in te trekken.

Betaling

Op het moment van de akkoordverklaring met het aanbod dien je het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 7 werkdagen; wij reserveren immers ook tijd in onze agenda en bereiden e.e.a. voor. Gaat het om een open inschrijving? Dan wordt je in de bevestiging van de reservering geinformeerd over de betalingsafspraken die we hanteren.

Annuleren van een dienst is niet mogelijk en er vindt geen restitutie van de eventueel al betaalde kosten plaats. Als een dienst op initiatief van Buitenluchtig niet door kan gaan bijv. door noodweer, o.i.d. ontvangt de consument daarover zo snel mogelijk bericht. In dat geval wordt het overgemaakte bedrag teruggestort op de rekening waarvan de dienst is betaald of er zal in overleg met de consument een voucher / tegoedbon worden afgegeven. Het wijzigen van een boeking, zoals het verzoek te verzetten naar een andere datum, kan in overleg met de ondernemer, maar deze mag zo’n verzoek ook weigeren. 

Heb je ondanks herhaald verzoek de dienst niet vooraf en binnen de gestelde termijn betaald? Dan heeft Buitenluchtig het recht het uitvoeren van de dienst te weigeren en heeft – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om de gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Retourneren / ruilen producten

We hopen dat iedereen die iets bij Buitenluchtig koopt daar tevreden over is. En dat je vaak bij ons terugkomt en iedereen die je kent naar ons doorverwijst. Ben je onverhoopt toch niet tevreden, laat het ons dan gerust weten. Dan kijken we of er een passende oplossing mogelijk is. 


Je hebt het recht om producten, zonder opgaaf van reden (al horen we het liefst wel van je wat de reden is) binnen 14 dagen aan Buitenluchtig te retourneren. De kosten voor retour zenden naar ons zijn wel voor je eigen rekening en voor het retourneren gelden een paar voorwaarden. Komen we tot de afspraak dat het door jou teruggestuurde product wordt ingeruild voor iets anders? Dan sturen wij dat product op onze kosten weer naar jou op.

Voor retourneren geldt

  • Als je hiervan gebruik wilt maken dan doe je dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product. Je maakt het kenbaar aan ons en we bevestigen dit. Vanaf het moment dat je kenbaar hebt gemaakt dat je iets terug wilt sturen heb je 14 dagen de tijd om dit te doen op een door ons gewenste wijze. Dit is in ieder geval: ongebruikt, en onbeschadigd, zo mogelijk in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd. Dit betekent dat je zorgvuldig omgaat met de producten in de tijd dat je ze in huis hebt, zodat je ze in dezelfde staat terug kan sturen als je ze hebt ontvangen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken daadwerkelijk tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • Buitenluchtig is niet aansprakelijk voor vermiste retourzendingen en onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons vergoed. 
  • Als we gegronde reden hebben om aan te nemen dat je onvoldoende voorzichtig bent geweest met het product of deze niet goed hebt verpakt voor je het retour zond dan hebben we het recht slechts een deel van het aankoopbedrag te crediteren.  Ook hebben we het recht slechts een deel van het bedrag te crediteren als je niet binnen 14 dagen na aflevering het product retour zendt of in ieder geval aan kan tonen dat je het binnen de 14 dagen retour zond (door middel van een verzendbewijs). 
  • In alle andere gevallen zal Buitenluchtig zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het teruggestuurde product het aankoopbedrag terugbetalen of een voucher ter beschikking worden gesteld (indien dit is overeengekomen). 

Retouradres:

Buitenluchtig

T.a.v. Retouren

Zanderijweg 165

7312LJ Apeldoorn 

Levering en uitvoering

Buitenluchtig zal natuurlijk de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van productbestellingen en bij uitvoering en verzending van deze bestelling.

Dat doen we ook bij het beoordelen, afhandelen en uitvoeren van aanvragen tot verlening van diensten.

Als verzendadres geldt standaard het adres van de koper tenzij door de koper een ander verzendadres dan het factuuradres is aangegeven..

ls je bestelling van een product geplaatst en de betaling door ons ontvangen? Dan maken wij de bestelling zo snel mogelijk klaar voor verzending. We maken in principe gebruik van Post.nl als leverancier. Dit tenzij we vooraf met jou als koper anders overeenkomen. Ben je bijvoorbeeld verliefd op je DHL-bezorger en wil je liever die aan je deur? Snappen wij. Geef een bezorgservice van voorkeur bij ons aan vóór je de aankoop doet, zodat we kunnen kijken of dat voor ons ook haalbaar is en wat dat betekent voor de eventuele verzendkosten. Bedenk je ná het doen van de aankoop dat je een andere leverancier wilt dan Post.nl dan gaan we ons uiterste best doen, maar garanderen niet dat dit lukt. Meerkosten voor de keuze van een andere leverancier zijn altijd voor rekening van de koper en dienen dan nabetaald te worden. 

Alle levertermijnen zijn indicatief; wij hebben helaas geen invloed op de tijd die de bezorger er over doet om tot jouw stulpje te rijden. Als er termijnen worden genoemd dan zijn die altijd een indicatie en hier kan je geen rechten aan ontlenen, laat staan dat je een schadevergoeding krijgt hiervoor. 

Als om wat voor een reden dan ook een levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, gaan we in overleg met jou. En dan zullen we ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Controleer een bestelling zo gauw mogelijk -uiterlijk binnen 7 dagen – nadat je deze ontvangen hebt. Laat je een pakje een week of wat staan en laat je ons dan pas weten dat er iets niet in orde is? Dan is het namelijk lastig te bepalen of dat bijvoorbeeld komt door de verzending of omdat het een tijdje in jouw vochtige schuur stond. Meld dus zo snel mogelijk aan ons als er iets met je bestelling aan de hand is waar je niet blij mee bent. Doe dit per mail aan info@buitenluchtig.nl en vermeld het ordernummer, de aankoopdatum, de artikelomschrijving en wat er aan de hand is. Binnen 3 werkdagen berichten wij je over de afhandeling van de klacht.

En dan nog dit

Op alle overeenkomsten (zowel m.b.t. producten als diensten) tussen Buitenluchtig en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook al woon je in het buitenland (wel leuk trouwens).

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Het is niet toegestaan enig tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen van buitenluchtig.nl (of onze social media) en dit te publiceren en/of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. 
Want: alle (alle? ja, alle!) rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons. Denk daarbij aan onze merknaam, beeldmateriaal, teksten, uitingen op social media, methoden, diensten en concepten, tevens als het op dat van ons lijkt (ook dan is namelijk sprake van inbreuk). Anderen mogen hier dus geen gebruik van maken, noch iets gebruiken wat daar verdacht veel op lijkt. Indien dit wel gebeurt en wij menen dat er sprake is van een inbreuk, dan zullen wij stappen ondernemen.
Wat we eigenlijk bedoelen te zeggen: het is misschien een compliment dat je ons nadoet, of zelfs dingen letterlijk kopieert, maar het zou je sieren als je je eigen dingen verzint en doe je dat niet… dan zullen wij passende actie ondernemen.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Buitenluchtig

Adres: Zanderijweg 165, 7312 LJ, Apeldoorn 

Telefoonnummer: 06-18125008

E-mailadres: info@buitenluchtig.nl

KvK-nummer: 85035254

Btw-identificatienummer: NL004043733B03